Mode:  
 
| 回首頁 | ENGLISH | 兒童館 | CHILDREN | MyMuseum
| 進階檢索
現在位置:自然與人文數位博物館 » 一般大眾 » 數位典藏 » 地質學 » 火成岩 » 學習資源
:::
北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 圖說:
				圖1.彭佳嶼、棉花嶼和花瓶嶼地形略圖。
* 圖說: 圖1.彭佳嶼、棉花嶼和花瓶嶼地形略圖。
* 圖說:
				圖2.彭佳嶼地質圖與鉀-氬法定年採樣位置圖。長框內數字代表鉀-氬法定年之結果,單位百萬年,框外小字代表岩樣編號。
* 圖說: 圖2.彭佳嶼地質圖與鉀-氬法定年採樣位置圖。長框內數字代表鉀-氬法定年之結果,單位百萬年,框外小字代表岩樣編號。
* 圖說:
				圖3.彭佳嶼東岸標準剖面由底層凝灰質集塊岩與上覆之玄武岩層構成,凝灰岩往南逐漸增厚。
* 圖說: 圖3.彭佳嶼東岸標準剖面由底層凝灰質集塊岩與上覆之玄武岩層構成,凝灰岩往南逐漸增厚。
* 圖說:
				圖4.彭佳嶼碼頭由底層之凝灰質集塊岩構成
* 圖說: 圖4.彭佳嶼碼頭由底層之凝灰質集塊岩構成
*
				北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 圖說:
				圖5.彭佳嶼下層玄武岩質岩流由矽質玄武岩構成。斑晶以橄欖石(ol)、普通輝石(au)和斜長石(pl)為主,為輝石橄欖石玄武岩。
* 圖說: 圖5.彭佳嶼下層玄武岩質岩流由矽質玄武岩構成。斑晶以橄欖石(ol)、普通輝石(au)和斜長石(pl)為主,為輝石橄欖石玄武岩。
*
				北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 圖說:
				圖6.彭佳嶼上層玄武岩為具有斜長石白色斑點之高鋁玄武岩,斑晶中除普通輝石(au)和斜長石(pl)外,亦含顆粒甚大之橄欖石為橄欖石輝石玄武岩。
* 圖說: 圖6.彭佳嶼上層玄武岩為具有斜長石白色斑點之高鋁玄武岩,斑晶中除普通輝石(au)和斜長石(pl)外,亦含顆粒甚大之橄欖石為橄欖石輝石玄武岩。
* 圖說:
				圖7.棉花嶼全貌
* 圖說: 圖7.棉花嶼全貌
* 圖說:
				圖8.棉花嶼東岸屏風岩,常有海鳥棲息多鳥糞層。
* 圖說: 圖8.棉花嶼東岸屏風岩,常有海鳥棲息多鳥糞層。
*
				北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼的岩石
* 圖說:
				圖9.棉花嶼矽質玄武岩為橄欖石古銅輝石玄武岩。斑晶以橄欖石和古銅輝石(Bz)為主,斜長石顆粒相形之下,遠不及前二者,只能說是微斑晶。
* 圖說: 圖9.棉花嶼矽質玄武岩為橄欖石古銅輝石玄武岩。斑晶以橄欖石和古銅輝石(Bz)為主,斜長石顆粒相形之下,遠不及前二者,只能說是微斑晶。
 
 
 
 
推薦關鍵字
延伸閱讀
   
數位典藏國家型科技計畫/國立自然科學博物館 版權所有
Copyright National Digital Archives Program. / National Museum of Natural Science. All rights Reserved.
瀏覽人次:16794694

|  關於我們|  最新消息|  網站地圖|  科博館