Mode:  
 
| 回首頁 | ENGLISH | 兒童館 | CHILDREN | MyMuseum
| 進階檢索
現在位置:自然與人文數位博物館 » 一般大眾 » 數位典藏 » 地質學 » 火成岩 » 學習資源
:::
草嶺山的白榴基玄武岩
草嶺山的白榴基玄武岩
  草嶺山(圖1)(高347公尺)位於桃園大溪南方四公里處,緊鄰慈湖,是一個圓錐狀火山小丘。主要由鹼性玄武岩和出露在其南麓的少量火山碎屑岩構成。其與上覆之第四紀臺地礫石層及下接之上新世沈積岩層均呈不整合接觸關係,所產出的火山岩屬玄武岩類的白榴基玄武岩,即岩石的基質中除有鹼性長石之外,甚至含有白榴石,為一種鉀含量相當高的玄武岩,岩石中還經常發現挾有沈積岩捕獲岩,以白砂岩為主。
  草嶺山鹼性玄武岩(圖2)呈灰或灰黑色,其風化者多變為棕色,具有斑狀結構,肉眼可見者有橄欖石、輝石等斑晶。石基均為隱晶質微晶,可分為緻密狀與多孔狀二種。顯微鏡下觀察,斑晶有橄欖石、斜輝石、金雲母;斜長石和石英均罕見。構成石基的礦物有橄欖石、斜輝石、金雲母、長石類、白榴石、方沸石、磷灰石、磁鐵礦等。
  草嶺山鹼性玄武岩時含外來捕獲岩塊,如砂岩等,在二者間有反應圈存在。草嶺山玄武岩的岩漿可能沿著斷層破裂帶,在溫度1100℃左右的情況下噴發,流出地表。根據地層層位的推斷,這些玄武岩在更新世時噴發。鉀-氬法定年的結果在十餘萬年前,屬於第四紀的火山。
  草嶺山白榴基玄武岩,在岩石化學性質方面,非常特殊,含有高的鹼金屬(如鉀、銣和銫)、鹼土金屬(鍶和鋇)、鈾、釷和磷元素,依玄武岩岩漿部分熔融效應看來,此等玄武岩岩漿乃是「富化」的地函物質經由少量的部分熔融所產生。在草嶺山白榴基玄武岩偶而可發現含金雲母─兩輝橄欖岩的團塊(圖3),似乎也支持了這種看法。
* 圖說:
				圖1.草嶺山地質圖(根據顏滄波,1949)及鉀-氬法定年結果。方塊內數字代表年代,單位百萬年。
* 圖說: 圖1.草嶺山地質圖(根據顏滄波,1949)及鉀-氬法定年結果。方塊內數字代表年代,單位百萬年。
*
				草嶺山的白榴基玄武岩
* 草嶺山的白榴基玄武岩
*
				草嶺山的白榴基玄武岩
* 草嶺山的白榴基玄武岩
* 圖說:
				圖2.草嶺山白榴基玄武岩。斑晶礦物主要為橄欖石(ol),尚有斜輝石(cpx)、 斜長石(pl)。石基主要為斜輝石,另充填以極細之斜長石及白榴石。其他次要礦物有磷灰石(ap)、金雲母等。金雲母大都為鈦鐵礦物取代(條狀黑色者)。
* 圖說: 圖2.草嶺山白榴基玄武岩。斑晶礦物主要為橄欖石(ol),尚有斜輝石(cpx)、 斜長石(pl)。石基主要為斜輝石,另充填以極細之斜長石及白榴石。其他次要礦物有磷灰石(ap)、金雲母等。金雲母大都為鈦鐵礦物取代(條狀黑色者)。
* 圖說:
				圖3.草嶺山白榴基玄武岩所含金雲母-兩輝橄欖岩的捕獲岩,金雲母已為鈦鐵礦取代。
* 圖說: 圖3.草嶺山白榴基玄武岩所含金雲母-兩輝橄欖岩的捕獲岩,金雲母已為鈦鐵礦取代。
 
 
 
 
推薦關鍵字
延伸閱讀
   
數位典藏國家型科技計畫/國立自然科學博物館 版權所有
Copyright National Digital Archives Program. / National Museum of Natural Science. All rights Reserved.
瀏覽人次:16626000

|  關於我們|  最新消息|  網站地圖|  科博館