Loading
相關文獻資料庫
相關知識單元資料庫

台灣東相關知識單元資料庫

知識單元名稱:太麻里溪

名詞解釋:

  太麻里鄉位於臺東縣中南端,東臨太平洋,西與金峰、達仁兩鄉相連,南與大武鄉為臨,北與臺東市、卑南鄉接壤,地形狹長,全鄉面積92.65平方公里。本鄉位於中央山脈與太平洋之間,山脈直逼海洋,境內山多平原少。除知本溪、太麻里溪、金崙溪及大竹溪等河流在河口形成沖積扇有較大的平原外,餘均為山地。受地形影響,聚落多分布在沖積扇附近及南迴公路東側的臺地。
太麻里溪自出海口往上游至嘉蘭橋,全長36.27公里,為次要河川。近年來天然災害主要為颱風豪大雨,由於中上游地區地質軟弱,岩層構造以砂岩、粉砂岩、硬頁岩、粘板岩為主,坡度陡峻、多斷層岩層容易破碎等上游地區多崩塌與地滑,產生大量砂石堆積於溪谷河床,每逢豪大雨,泥砂即隨河水急瀉而下,易形成土石流釀成災害。

 

太麻里溪河岸階地,河水沖刷淘空,房舍倒塌。

 

凡那比颱風過後,南迴鐵路太麻里段柔腸寸斷,鐵軌扭曲變形。

 

凡那比颱風過後,南迴鐵路太麻里溪河口橋斷路毀,鐵軌扭曲變形。

 

凡那比颱風過後,南迴鐵路太麻里溪河口橋斷路毀,鐵軌扭曲變形。

 

莫拉克颱風八八水災,太麻里溪河口,洪水泥流過後之慘況。

 

懸空鐵路傾圮於路旁近拍鳥瞰圖。

 


知識單元名稱:知本溪

名詞解釋:

  發源於臺灣中央山脈尾段的知本溪,最著名的觀光旅遊景點當然是下游溪畔天然湧出的知本溫泉與中游溪谷的知本遊樂區,但整條合流最精彩壯觀的是上游河段。這河段切穿變質岩區,形成大峽谷地形。長滿蘆葦的河岸峭壁,時有飛瀑從天而降,溪床上奇石林立,溪水潺潺是避暑的好去處。

 

知本溪金帥大飯店倒塌清理後之空照圖,河床一片瘡痍狼籍。

 

知本溪莫拉克颱風過後,河岸道路嚴重破壞之情形。

 

知本溪口莫拉克颱風災後,河灘地、海灘到處都是漂流木。

 

知本溪右側西岸河水沖刷湍急,侵蝕路基,淘空道路崩塌毀壞實況。

 

一場洪水災禍金帥大飯店,整棟樓房應聲而倒。