http://digimuse.nmns.edu.tw/butterfly/
請依序點選蝴蝶顏色與花紋,顯示於右邊「蝶示意圖」, 最後再點選下方「搜尋」即可。 另有「其他特徵」供查詢。
顏色
不清楚
 
花紋
垂直色帶 水平色帶 前端異色 多條色帶 一條細線 多條細線
翅脈明顯 格子狀 有眼點 少數斑點 滿佈斑點 木紋
 
邊緣花紋 零星斑點 有色塊 無明顯花紋 不清楚  
           
        搜尋 清除
       
                       
似鳳蝶無尾突 似鳳蝶有尾突 翅緣破裂波浪 形狀似枯葉 形狀似蛾 有細小尾突 黑白相間 黑黃相間 黑橘相間 黑紅相間 黑藍相間 棕白相間 顏色豐富
                         
國立自然科學博物館版權所有‧© 2010 National Museum of Natural Science 關於我們